Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Hiệu quả từ phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" ở huyện vùng cao Pác Nặm.

( Cập nhật lúc: 16/07/2019  )

            Những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã trở thành động lực lớn để thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh trên địa bàn huyện Pác Nặm phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phong trào "CCB gương mẫu" được triển khai sâu rộng trên địa bàn huyện.

            Để thực hiện có hiệu quả phong trào, Hội CCB huyện Pác Nặm đã gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Luôn là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Các cán bộ, hội viên CCC luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin cậy. Trên từng cương vị công tác, hội viên CCB không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ năng lực công tác. Tỷ lệ Đảng viên trong tổ chức Hội chiếm 40,7%, có 149 Hội viên CCB được tín nhiệm bầu vào các cấp và giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bí thư, Phó bí thư đảng ủy cơ sở, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND....37 đồng chí tham gia Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021. Ở bất kỳ cương vị nào, hội viên CCB luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

            Ông Ma Văn Nhạc - Chủ tịch Hội CCB huyện Pác Nặm cho biết: Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, với ý chí tự lực, tự cường của những người lính, Hội CCB huyện Pác Nặm đã đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Cựu chiến binh đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế”. Từ đặc điểm, thế mạnh của từng địa phương, hội viên hội CCB đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng tập trung chuyên canh trong sản xuất và chăn nuôi nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình. Hiện nay, toàn huyện có 1 tổ HTX và 90 gia trại do Hội viên CCB làm chủ, tỷ lệ hội viên khá, giàu chiếm trên 24%. Hội còn chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của địa phương để khai thác các nguồn lực tại chỗ, kết hợp với việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo nguồn vốn vay cho CCB, tổng số dư nợ đạt trên 40 tỷ đồng. Nhờ sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả nên đã thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo được nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, tăng thu nhập, tạo việc làm tại chỗ cho hội viên CCB địa phương.

Tỷ lệ Hội viên CCB khá, giàu ngày càng tăng cao ở Pác Nặm.

            Quán triệt và thực hiện lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, những năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” tại Hội CCB huyện Pác Nặm thực sự phát huy tác dụng, khơi dậy nguồn nội lực từ lực lượng hội viên. Hội đã vận động hội viên nỗ lực cố gắng tự mình vươn lên chủ động phát triển kinh tế, áp dụng các loại giống mới, các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, đời sống của hội viên nhờ đó được nâng lên đáng kể. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được hội thực hiện thường xuyên, góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, QPAN và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

            Ông Ma Văn Nhạc - Chủ tịch Hội CCB huyện Pác Nặm cho biết thêm: Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động hội, phát huy những thế mạnh trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, thời gian tới, Hội CCB huyện Pác Nặm sẽ tiếp tục triển khai phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” trong đó gắn với xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Tập trung tổ chức xây dựng Đảng, bảo vệ Chính quyền, bảo vệ nhân dân. Tạo điều kiện cho hội viên CCB phát triển kinh tế, phát huy vai trò tích cực của hội trên các mặt đời sống xã hội, xứng đáng là một tổ chức, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhân dân địa phương./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In