Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Ghi nhận từ kết quả vụ trồng rừng năm 2019 ở Pác Nặm.

( Cập nhật lúc: 19/08/2019  )

            Kết thúc vụ trồng rừng năm 2019, huyện Pác Nặm đã tiến hành trồng mới được trên 249ha rừng các loại, đạt 108,5% kế hoạch. Đây là sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Pác Nặm thực hiện tốt công tác trồng rừng trong những năm tới, từng bước đưa kinh tế rừng trở thành hướng phát triển kinh tế XĐGN chủ đạo của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Nhật Huân.Diện tích rừng trồng mới năm 2019 ở Pác Nặm đạt trên 108% kế hoạch.

            Xác định phát triển kinh tế rừng sẽ là một trong những hướng phát triển kinh tế chủ đạo của địa phương trong tương lai không xa, do đó những năm qua, huyện Pác Nặm đã triển khai rất nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác trồng rừng hàng năm. Riêng năm 2019 này huyện Pác Nặm được giao chỉ tiêu thực hiện trồng mới 230ha, bao gồm 50ha rừng phân tán và 180ha rừng sau khai thác. Với sự quyết tâm cao, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác kiểm tra, giao ban giữa UBND huyện, ban QLDA 147 huyện với các xã được tiến hành gắt gao, thường xuyên theo từng tháng. Qua đó, kịp thời đề xuất giải pháp, tháo gỡ khó khăn để công tác trồng rừng được triển khai đúng tiến độ.          

            Song song với đó, huyện cũng yêu cầu các địa phương phải ban hành được kế hoạch cụ thể, chi tiết đối với công tác trồng rừng, làm tốt các khâu chuẩn bị hiện trường trồng rừng, kiểm tra, rà soát cây con giống, thiết kế trồng rừng, thực hiện đúng kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ cây sau trồng. UBND các xã phải nghiêm túc triển khai thực hiện đúng khối lượng đăng ký, đảm bảo tiến độ chung của huyện. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua nhiều diện tích rừng trồng ở Pác Nặm đã đến tuổi khai thác và nhiều hộ dân đã có được nguồn thu nhập đáng kể từ bán gỗ, điều đó cũng đã góp phần khuyến khích, tạo được niềm tin của người dân đối với việc phát triển kinh tế rừng. Các hộ dân đã chủ động cải tạo những diện tích rừng nghèo kiệt không có giá trị để trồng rừng, số diện tích rừng trồng mới ngoài thiết kế vì thế cũng tăng lên đáng kể.

Người dân đã có nguồn thu nhập cao từ phát triển kinh tế rừng.

            Trong kết quả vụ trồng rừng năm 2019 này, người dân đã trồng rừng phân tán được 66,76ha, đạt trên 133 % kế hoach và trồng rừng sau khai thác được 180,09ha, đạt 100,05% kế hoạch. Mặc dù vậy, hiện nay việc phát triển kinh tế rừng ở Pác Nặm nói chung và trồng rừng mới hàng năm nói riêng cũng còn gặp không ít khó khăn. Là địa phương vùng cao, đặc thù địa hình phức tạp, hệ thống giao thông, nhất là các tuyến đường lâm sinh còn nhiều hạn chế nên đã ảnh hưởng tới quá trình trồng rừng và khai thác rừng của người dân. Ngoài ra hiện nay các cơ sở sơ chế, chế biến gỗ rừng trồng ở Pác Nặm cũng còn ít, người dân chưa có nhiều sự lựa chọn cho nguồn đầu ra nên giá trị chưa được cao như mong muốn....

           Với những thành công từ vụ trồng rừng năm nay, huyện Pác Nặm đã có cho mình được những bài học kinh nghiệm quý báu, nó cũng cho thấy các cấp, ngành chức năng của địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đại bộ phận nhân dân đã nhận thức được tầm quan trọng của việc trồng rừng. Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với trồng rừng được thực hiện kịp thời và hiệu quả. Hứa hẹn tạo được bước đột phá trong phát triển kinh tế lâm nghiệp thời gian tới./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In