Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Gần 3.900 bản sao giấy tờ hộ tịch được chứng thực từ đầu năm.

( Cập nhật lúc: 14/05/2018  )

            Từ đầu năm 2018 đến nay, cơ quan chức năng và UBND các xã trên địa bàn huyện Pác Nặm đã tiến hành chứng thực được gần 3.900 bản sao giấy tờ từ Sổ hộ tịch cho người dân, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 13,2 triệu đồng lệ phí.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính tại các xã đã được nâng cao.

            Cụ thể, các phòng, ban chuyên môn cấp huyện đã tiến hành chứng thực được 86 bản sao từ bản chính. Đối với cấp xã đã tiến hành chứng thực 3.656 bản sao từ bản chính; chứng thực hợp đồng giao dịch được 15 hồ sơ; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch được 136 trường hợp.

            Để có được kết quả này là nhờ huyện Pác Nặm đã nỗ lực làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch, chứng thực từ huyện đến cơ sở được nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền ngày càng kịp thời và hiệu quả hơn....Qua đó giúp cho công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực tại địa phương ngày càng đi vào nề nếp, đúng pháp luật, phục vụ tốt nhu cầu của công dân và tổ chức khi đến liên hệ giải quyết công việc./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In