Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Gần 2.100 tiết học được ứng dụng CNTT.

( Cập nhật lúc: 28/02/2019  )

           Từ đầu năm học 2018-2019 đến nay, trên địa bàn toàn huyện Pác Nặm đã có gần 2.100 tiết học được các giáo viên ứng dụng CNTT trong bài giảng để giảng dạy cho học sinh.

Một tiết học CNTT tại trường THCS Bộc Bố - Pác Nặm.

            Hiện nay 100% các trường học ở Pác Nặm đều đã được kết nối hệ thống Internet và có Email trường học, 10/10 trường THCS được cấp tài khoản trên hệ thống "Trường học kết nối"....Đây là một trong những mục tiêu quan trọng được Ngành Giáo dục huyện Pác Nặm tập trung triển khai thực hiện trong những năm qua nhằm tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý giáo dục và nghiên cứu khoa học. Từ đó góp phần tiết kiệm và tăng cường hiệu quả trong hoạt động giáo dục đào tạo.

            Trong thời gian tới huyện Pác Nặm cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, học tập đáp ứng được nhu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn đổi mới như hiện nay. Đồng thời tiếp tục đầu tư hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu, các phần mềm quản lý, dạy học; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ công tác ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In