Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Gần 20 vạn cây giống trồng rừng 2018 đã đủ điều kiện xuất vườn.

( Cập nhật lúc: 29/03/2018  )

            Cho đến thời điểm này, trong tổng số trên 93 vạn cây giống được gieo ươm phục vụ trồng rừng năm 2018 của huyện Pác Nặm thì đã có gần 20 vạn cây giống đủ điều kiện để xuất vườn.

Tập trung chăm sóc cây giống tại vườn ươm Pác Nặm.

            Số cây giống này chủ yếu là giống Lát và Mỡ, trong đó có trên 5 vạn cây Lát đã được gieo ươm từ năm 2017. Theo kế hoạch, năm 2018 huyện Pác Nặm sẽ thực hiện trồng mới 370ha rừng, hiện đã thiết kế trồng rừng tập trung được trên 254ha, đạt 127,11% kế hoạch; Thiết kế trồng rừng phân tán đạt 21,4%  kế hoạch và thiết kế trồng lại rừng sau khai thác là 120ha, đạt 100% kế hoạch.

            Công tác gieo ươm, chăm sóc cây giống đang được Ban QLDA 147 huyện Pác Nặm và vườn ươm lâm nghiệp huyện tập trung thực hiện đảm bảo đủ số lượng, đạt tiêu chuẩn xuất vườn phục vụ công tác trồng rừng theo đúng kế hoạch mà huyện đã đề ra./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In