Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Gần 1.200 hồ sơ, TTHC của người dân được giải quyết đúng hạn.

( Cập nhật lúc: 19/03/2019  )

         Tính đến hết ngày 15 tháng 3, đã có gần 1.200 hồ sơ thủ tục hành chính của người dân được các cơ quan chuyên môn và UBND các xã trên địa bàn huyện Pác Nặm tiếp nhận và giải quyết đúng hạn, đạt tỷ lệ trên 98%.

Giải quyết TTHC cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

        Ngay từ đầu năm, huyện Pác Nặm đã ban hành kế hoạch về công tác CCHC, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, phân công chi tiết cán bộ, công chức phụ trách từng nội dung cụ thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Huyện cũng tăng cường công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra chéo giữa các bộ phận, nhằm kịp thời khắc phục các tồn tại trong thực thi công vụ. Đầu tư nâng cấp trang thiết bị để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

        Đặc biệt, huyện Pác Nặm cũng tập trung làm tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính tới mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện, niêm yết công khai tại bộ phận “một cửa” để nhân dân theo dõi, giám sát.../.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In