Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Dư nợ cho vay SXKD vùng khó khăn qua Ngân hàng CSXH Pác Nặm đạt trên 150,7 tỷ đồng.

( Cập nhật lúc: 15/09/2017  )

          Được triển khai trên địa bàn huyện Pác Nặm từ năm 2007, đến nay chương trình cho vay SXKD vùng khó khăn của Ngân hàng CSXH huyện đã đạt tổng dư nợ trên 150,7 tỷ đồng, với trên 5.160 lượt khách hàng được vay vốn.

Nguồn vốn vay giúp người dân có điều kiện mở rộng quy mô chăn nuôi.

           Ngay từ khi mới triển khai chương trình, NH CSXH huyện đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, thực hiện rà soát nhu cầu sử dụng vốn để kịp thời giải ngân đến đối tượng thụ hưởng. Đến hết tháng 7/2017, tổng dư nợ của chương trình còn trên 55,1 tỷ đồng với 1.693 lượt khách, chiếm tỷ trọng 27,3% so với tổng dư nợ. Nguồn vốn đã giúp hàng nghìn hộ gia đình, đồng bào dân tộc vùng khó khăn trong huyện có điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh, nâng cao thu nhập. Khơi dậy được tiềm năng về phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm cho người lao động góp phần giảm chênh lệch tăng trưởng giữa các địa phương trong huyện.

            Việc Chính phủ ban hành Quyết định 306/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn lên mức tối đa là 50 triệu đồng sẽ tạo động lực giúp các hộ dân ở Pác Nặm mạnh dạn vay vốn làm ăn, cải thiện đời sống, tạo tiền đề xây dựng các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng khó khăn./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Đài TT-TH Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In