Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Có 248 mô hình "Dân vận khéo" đăng ký thực hiện trong năm 2019.

( Cập nhật lúc: 24/10/2019  )

            Thực hiện phong trào "Dân vận khéo" giai đoạn 2018-2020, trong năm 2019 này huyện Pác Nặm có 248 mô hình đăng ký thực hiện, trong đó có 25 mô hình cá nhân.

Nhiều mô hình "Dân vận khéo" đã được nhân rộng ra trên địa bàn huyện.

            Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo cấp huyện và Ban dân vận huyện ủy Pác Nặm đã chủ động tham mưu cho Thường trực huyện ủy ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai phong trào 'Dân vận khéo" tới tất cả các cơ quan đơn vị, UBND các xã và 100% chi đảng bộ trực thuộc. Trên cơ sở mô hình đăng ký của các cơ quan đơn vị và các cá nhân, Ban chỉ đạo cấp huyện đã tiến hành lựa chọn, xem xét đánh giá những mô hình có tính khả thi cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ đối với đời sống xã hội....để tập trung  hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện và nhân rộng ra trên địa bàn.

            Nét nổi bật từ việc triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” ở Pác Nặm là các ngành, địa phương, đơn vị và cơ sở đã xây dựng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện chủ đề nêu gương theo kế hoạch của Ban Thường vụ huyện ủy và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Các mô hình được triển khai thực hiện trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó tập trung nhiều ở lĩnh vực phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, an ninh trật tự,  hỗ trợ xây dựng nông thôn mới....góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định về chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In