Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Ban chỉ đạo công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn kiểm tra công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 tại huyện Pác Nặm.

( Cập nhật lúc: 16/01/2020  )

           Ban chỉ đạo công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn vừa tiến hành kiểm tra công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 tại huyện Pác Nặm.

Công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Pác Nặm được đánh giá cao.

            Qua kiểm tra thực tế công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại xã Nghiên Loan, xã Bằng Thành và tiến hành kiểm tra hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại huyện, Đoàn kiểm tra đánh giá công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 huyện Pác Nặm có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các Ban ngành đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động, chăm lo cơ sở vật chất trường lớp, nơi ăn chốn ở cho giáo viên, nên đã huy động cơ bản số trẻ ở độ tuổi phổ cập ra lớp, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu của phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

            Đôi chiếu các tiêu chí, Đoàn kiểm tra kết luận huyện Pác Nặm đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm Non cho trẻ 05 tuổi; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 1 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1./.

 

Tác giả:  Dương Hiểu ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In