Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm duy trì 100% số xã đạt xã phù hợp với trẻ em.

( Cập nhật lúc: 07/05/2018  )

           Tính đến thời điểm này, 10/10 xã của huyện Pác Nặm đều đạt tiêu chuẩn xã phù hợp với trẻ em theo Quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đây là năm thứ 8 liên tiếp các xã của huyện Pác Nặm đạt tiêu chuẩn này.

Trẻ em luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo đầy đủ.

            Hiện trên địa bàn huyện Pác Nặm có hơn 10.800 trẻ em từ 01 đến 16 tuổi, chiếm 33% dân số; trong đó có 144 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Xác định việc xây dựng xã phù hợp với trẻ em là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm xây dựng một môi trường sống an toàn, thân thiện với trẻ em; tạo điều kiện cho trẻ em được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của mình, có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và nhân cách, huyện đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

            Qua đó chất lượng cuộc sống của trẻ em được nâng lên rõ rệt; nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt luôn được chăm sóc, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các em hòa nhập cộng đồng. Năm 2018 huyện Pác Nặm phấn đấu tiếp tục duy trì 100% xã đạt tiêu chuẩn xã phù hợp với trẻ em./. 

Tác giả:  Thu Hường ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In