Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm có trên 5.100 hộ đạt danh hiệu GĐVH năm 2017.

( Cập nhật lúc: 04/12/2017  )

            Theo số liệu tổng hợp của Ban chỉ đạo cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" huyện Pác Nặm thì trong năm 2017 này qua bình xét toàn huyện có 5.140 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 77 thôn, bản đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2017 vượt kế hoạch đề ra.

           Số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2017 này ở Pác Nặm đạt 77,2% so với tỷ lệ hộ đăng ký từ đầu năm và bằng 74,1% so với tổng số hộ gia đình trong toàn huyện, vượt 0,78% kế hoạch đề ra. Đối với danh hiệu khu dân cư văn hóa thì huyện Pác Nặm đạt 72,6% so với số khu dân cư đăng ký, chiếm tỷ lệ 65% so với tổng số thôn, bản, khu dân cư trong toàn huyện, bằng 113,2% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

            Việc bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa được huyện Pác Nặm chỉ đạo thực hiện một cách hết sức nghiêm túc, đảm bảo tính công khai, minh bạch và dân chủ ngay từ cơ sở, phản ánh đúng thực chất, không chạy theo thành tích. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày một thiết thực, hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VH-TT&TT Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In