Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Xây dựng Nông thôn mới ở Pác Nặm - sau 10 năm nhìn lại.

( Cập nhật lúc: 03/09/2019  )

            Huyện Pác Nặm vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ( Giai đoạn 2010-2020 ) và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn sau năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Chánh văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Kạn; Vi Duy Tuyến - Quyền Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chương trình XDNTM&GNBV huyện; Nguyễn Đình Điệp - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Phó ban chỉ đạo chương trình XDNTM&GNBV huyện. Cùng đại diện một số Sở - Ngành của tỉnh phụ trách hỗ trợ huyện Pác Nặm, các đồng chí trong thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, lãnh đạo UBND các xã và đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Đồng chí Vi Duy Tuyến - Quyền Bí thư huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

            Qua 10 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn huyện Pác Nặm ngày càng khởi sắc. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được tập trung hoàn thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nếu như thời điểm khi bắt đầu triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, bình quân của toàn huyện mới chỉ mới đạt 2,2/19 tiêu chí. Thậm chí có xã mới chỉ đạt có 1 tiêu chí, thì đến nay toàn huyện đã đạt 9,1 tiêu chí, có 03 xã đạt từ 10-14 tiêu chí và không còn xã nào dưới 5 tiêu chí.

            Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện Pác Nặm tập trung mọi nguồn lực, đặc biệt là phát huy nội lực để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Xác định người dân là chủ thể của chương trình, ngay từ khi bắt tay vào triển khai thực hiện, huyện luôn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình. Đồng thời thành lập các Ban vận động để cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng người dân, từ đó mỗi người dân đều cảm thấy mình là chủ thể và tích cực tham gia thực hiện.

Đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn tiếp theo.

            Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở còn phát động các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới, như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Dân vận khéo”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, mô hình “5 không 3 sạch”....Từ năm 2016 đến nay, tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Pác Nặm đạt trên 100 tỷ đồng, bằng 126% so với giai đoạn 2010 - 2015. Trong đó, vốn trung ương, tỉnh gần 88 tỷ đồng, vốn huyện hơn 1,5 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác trên 1,4 tỷ đồng và vốn huy động từ nhân dân quy đổi ra đạt trên 18 tỷ đồng.

             Từ nguồn vốn trực tiếp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, huyện Pác Nặm đã đầu tư xây đựng được 148 công trình giao thông. Đến nay toàn huyện có trên 225 km đường xã, liên xã, đường từ trung tâm xã đến đường huyện, trong đó nhựa hoá, bê tông hóa được 148 km. Tổng số chiều dài đường trục thôn, liên thôn trên 313 km, trong đó được cứng hoá 79,5 km. Số chiều dài đường ngõ, xóm trên 374 km, trong đó số km sạch, không lầy lội vào mùa mưa 25,06 km, số km cứng hóa 20,42 km....qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản, hàng hóa. Huyện đã đầu tư sử chữa, nâng cấp và xây mới hàng trăm km kênh mương nội đồng để kịp thời khai thông dòng chảy phục vụ tốt nhu cầu tưới tiêu cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp và phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt của người dân.

Bộ mặt nông thôn huyện ngày càng khởi sắc.

            Ngoài việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông và hệ thống thủy lợi, các thiết chế văn hóa cơ sở và hệ thống trường học, chợ nông thôn, nhà ở dân cư,... cũng từng bước được hoàn thiện. Đến nay huyện có 2 xã có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định. Có 4 trường học đạt chuẩn quốc gia; 10/10 xã có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đáp ứng được các yêu cầu của Bộ Tiêu chí Quốc gia. Toàn huyện có 03 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư, 4.207 nhà đạt chuẩn theo quy định.

            Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng nông thôn được đầu tư gắn với thực hiện các chương trình, dự án khác ở nông thôn. Đặc biệt, việc tập trung triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giúp sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện; cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch đúng hướng; các hình thức tổ chức sản xuất từng bước được đổi mới; hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

Chương trình đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

            Đến nay, toàn huyện có 10 hợp tác xã, 5 mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thu sản phẩm. Bên cạnh đó, hàng năm huyện còn đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao đông. Qua đó thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động, góp phần giảm nghèo tại địa phương, nâng tỷ lệ lao động có việc làm chiếm trên 96%. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm được kéo giảm trên 3%, hiện còn 38,84% hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều, giảm 12% so với năm 2015.

            Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nông thôn Pác Nặm đã có những đổi thay căn bản và toàn diện. Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất của người dân được nâng cao, nhận thức về nông thôn mới được tăng cường. Kết cấu hạ tầng phát triển, phục vụ thiết thực cho sản xuất và cuộc sống của người dân. Văn hóa truyền thống của các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững.

Cơ cấu sản xuất ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực.

            Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới làm chuyển biến căn bản nhận thức của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Lấy dân làm chủ thể, người dân được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nông thôn mới, từ đó củng cố thêm niềm tin của nhân dân và đồng thuận, hưởng ứng tích cực, tạo ra nguồn lực to lớn hoàn thành mục tiêu của chương trình.

            Kinh tế nông lâm nghiệp của huyện tiếp tục có sự tăng trưởng ổn định, công nghiệp và dịch vụ nông thôn phát triển nhanh và đa dạng. Sản xuất nông nghiệp ổn định theo đúng chủ trương tái cơ cấu ngành. Chủng loại nông sản ngày càng đa dạng phong phú, trình độ canh tác có bước phát triển vượt bậc, hình thành những vùng sản xuất chuyên canh tập trung đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn tiếp tục phát triển, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện đã đạt gần 3,8 tỷ đồng, tăng hơn 74% so với năm 2010. Giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích trên địa bàn huyện năm 2018 đạt trên 120 triệu đồng/ha/năm, tăng gấp đôi so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 18,85 triệu đồng/năm, tăng gần 3 lần so với năm 2010.

Đời sống nhân dân ngày một được nâng cao.

            Chất lượng đời sống văn hóa của người dân tiếp tục được nâng cao, nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn và phát triển. Nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các lễ hội truyền thống được phục hồi, phát triển. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện được chú trọng đầu tư, đáp ứng nhu cầu giao lưu, trao đổi, hưởng thụ, gìn giữ văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao của các tầng lớp nhân dân. Môi trường nông thôn đã có chuyển biến đáng kể, nhiều vùng nông thôn đã xây dựng và hình thành những mô hình xanh sạch đẹp, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Công tác quản lý và bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn các xã được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt.

            Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở được nâng lên; đã phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trên các lĩnh vực công tác ở cấp xã và thôn. 100% số xã có cán bộ, công chức xã đạt chuẩn. 8/10 xã đạt tiêu chí về quốc phòng an ninh...

Trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc giai đoạn 2010-2020

Trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2010-2020.

            Qua gần một thập kỷ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện vùng cao Pác Nặm là một quá trình xây dựng của địa phương, đây cũng kết quả của sự đồng thuận nhất trí cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Thành quả nông thôn mới tại Pác Nặm là minh chứng rõ nét nhất khẳng định một chủ trương đúng đắn hợp lòng dân, gắn với lợi ích thiết thân của đại bộ phận nhân dân, làm đổi thay toàn diện đời sống người dân nông thôn.

            Trong thời gian tới, huyện Pác Nặm sẽ tiếp tục tập trung hơn nữa công tác xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là việc huy động nhân lực, tài lực; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong giai đoạn đầu (2010-2020), đảm bảo thực sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh./.

Tác giả:  Nhật Huân (Trung tâm VHTT&TT)
Nguồn: 
Sign In