Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Tỷ lệ kết nạp Đảng viên mới từ đầu năm đến nay đạt gần 95% KH.

( Cập nhật lúc: 13/11/2017  )

            Trong thời gian qua, cùng với công tác chỉ đạo phát triển KTXH, đảm bảo QPAN thì Đảng bộ huyện Pác Nặm cũng đã đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng đảng, nhất là công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới và chia tách chi bộ sinh hoạt ghép.

Công tác phát triển Đảng viên mới được huyện Pác Nặm trú trọng thực hiện.

            Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm Đảng bộ huyện Pác Nặm đã kết nạp mới được 142 đảng viên, đạt gần 95% kế hoạch năm 2017. Công nhận đảng chính thức cho 184 đảng viên, cóa tên 01 trường hợp và cho ra khỏi đảng 03 trường hợp. Huyện cũng đã tiến hành chia tách được 02 chi bộ thôn sinh hoạt ghép, đạt 28,5% kế hoạch. Mở được 06 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, 01 lớp bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới, 01 lớp về vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng cộng sản Việt Nam, mở được 01 lớp sơ cấp LLCT và 01 lớp Trung cấp LLCT-HC.

            Trong những tháng còn lại của năm, Đảng bộ huyện Pác Nặm sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, trú trọng vào phát triển đảng ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Đặc biệt là nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu chia tách được ít nhất 07 chi bộ còn đang sinh hoạt ghép./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VH-TT&TT Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In