Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Triển khai Tiểu Dự án 3 thuộc chương trình 135 tại huyện Pác Nặm.

( Cập nhật lúc: 26/10/2018  )

           Dự án nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc chương trình 135 là một trong những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng đã và đang được Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn phối hợp với huyện Pác Nặm tập trung triển khai trên địa bàn, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững ở huyện vùng cao này.

Người dân được hướng dẫn các kỹ thuật theo hình thức "Cầm tay chỉ việc".

            Dự án nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc chương trình 135 hay còn được gọi tắt là Tiểu dự án 3. Nội dung của dự án nhằm trang bị, bổ sung những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, xóa đói giảm nghèo, nâng cao nhận thức pháp luật, nâng cao kỹ năng kiến thức đầu tư và kỹ năng quản lý điều hành để hoàn thành nhiệm vụ cho cán bộ, công chức cấp xã; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng khó khăn để vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng đúng đối tượng, địa bàn, hình thức đào tạo cụ thể, hiệu quả và sát thực với nhu cầu thực tế của địa phương.

            Tại huyện Pác Nặm, từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương mở được 11 lớp tập huấn, tập trung vào một số nội dung chính như: Công tác dân tộc và giảm nghèo; Kỹ thuật trồng cây ăn quả; Kỹ thuật chăn nuôi đại gia súc; Kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ vi sinh. Đây là những tiến bộ kỹ thuật hết sức cần thiết, phù hợp với nhu cầu, điều kiện phát triển kinh tế và trình độ nhận thức của người dân huyện vùng cao Pác Nặm.

Các lớp tập huấn được tổ chức dựa trên nhu cầu đăng ký của người dân từ cơ sở.

            Anh Triệu Đình Trung - Cán bộ Phòng chính sách, tuyên truyền và kế hoạch tổng hợp Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn cho biết: Các lớp tập huấn đều được mở dựa trên nhu cầu đăng ký của người dân từ cơ sở. Khi số lượng hộ đăng ký đủ thì Ban Dân tộc tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn địa điểm phù hợp để tổ chức lớp tập huấn. Các lớp tập huấn này đều được thực hiện gồm hai phần là lý thuyết và thực hành. Trong đó phần thực hành chiếm phần lớn thời lượng và theo hình thức cầm tay chỉ việc. Vì nhiều người dân, nhất là đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số trình độ nhận thức còn khá hạn chế, nên nếu chỉ học lý thuyết thì bà con rất khó tiếp thu thông tin kiến thức, do đó hình thức thực hành cầm tay chỉ việc sẽ giúp bà con tiếp cận những tiến bộ kỹ thuật một cách dễ dàng hơn, từ đó có thể áp dụng hiệu quả vào phát triển sản xuất, chăn nuôi tại hộ gia đình. Vì dụ như: Cách pha chế, trộn nguyên vật liệu làm mem vi sinh; Cách bón phân, tỉa cành đối với cây ăn quả; Cách quan sát những biểu hiện và triệu chứng để phát hiện một số loại dịch bệnh trên đàn gia súc.....

            Để triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo, huyện Pác Nặm đã xây dựng đề án giảm nghèo theo từng giai đoạn và xây dựng kế hoạch giảm nghèo từng năm, sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong việc điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo và nhu cầu của người dân về các chính sách cần được đầu tư. Trên cơ sở đó, huyện đã chủ động phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh lựa chọn những ngành, nghề, những thông tin kiến thức phù hợp nhất và cần thiết nhất đối với người dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Các lớp tập huấn cũng đã giúp các học viên thay đổi nhận thức về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách dân tộc. Nắm được tiêu chí dự án quy mô nhỏ của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020....Những kiến thức được cung cấp, bồi dưỡng là nền tảng, làm cơ sở để cán bộ cộng đồng thôn bản, xã đặc biệt khó khăn phát huy hơn nữa vai trò, vị trí nhiệm vụ của mình. Đồng thời giúp người dân từng bước xóa bỏ được những tập quán canh tác lạc hậu, biết áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chương trình góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

            Chị Đặng Thị Kiều - Thôn Phiêng Tạc xã Nhạn Môn chia sẻ: là một người làm nông nghiệp nhưng từ trước đến nay chị không biết rằng những phụ phẩm trong nông nghiệp như rơm rạ, chấu...có thể làm thành phân vi sinh. Chính vì vậy, qua lớp tập huấn này chị sẽ có thêm được những kiến thức quan trọng để sản xuất ra phân vi sinh phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của gia đình, từ đó vừa giúp tiết kiệm được chi phí trong sản xuất, nâng cao thu nhập vừa giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại địa phương.

           Có thể nói, Dự án nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc chương trình 135 được triển khai trên địa bàn huyện Pác Nặm thời gian qua đã được nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đồng tình ủng hộ. Những kết quả mà chương trình mang lại đã góp phần thiết thực trong việc xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy sản xuất phát triển góp phần cải thiện bộ mặt nông thôn miền núi, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện theo từng năm./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In