Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Tổng kết công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, công tác Nội chính, phòng chống Tham nhũng 2018 và Tổng kết Chỉ thị của Tỉnh ủy Bắc Kạn.

( Cập nhật lúc: 21/01/2019  )

            Ngày 17 tháng 1, Huyện Pác Nặm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2018; Tổng kết một số Chỉ thị của tỉnh ủy Bắc Kạn và quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương và tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Bí thư huyện ủy Lê Văn Hội phát biểu khai mạc hội nghị.

            Trong năm 2018, Ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, tích cực tham mưu cấp ủy cùng cấp về công tác triểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng. Trong năm 2018 đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề được 86 tổ chức đảng và 70 đảng viên, qua công tác kiểm tra giám sát cấp ủy các cấp và UBKT huyện ủy thi hành kỷ luật 01 tổ chức cơ sở đảng bằng hình thức khiển trách và 13 đảng viên với các hình thức khiển trách 06, cảnh cáo 04, cách chức 01 và khai trừ 02 đảng viên. Thông qua hoạt động kiểm tra đã ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh.

            Về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng luôn được cấp ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện, phổ biến sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, công tác đảm bảo an ninh chính trị, xử lý tội phạm được thực hiện triệt để. Việc xét xử thi hành án, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được kịp thời, đúng pháp luật, trong năm không có cán bộ, đảng viên vi phạm luật phòng chống tham nhũng.

            Hội nghị cũng đã tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 44- CT/TU ngày 16/12/2008 và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 24/1/2014 của tỉnh ủy Bắc Kạn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống nội giám trong tình hình mới. Theo đó, việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 44 và số 21 đã được các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở tổ chức phổ biến đồng bộ đến toàn bộ đảng viên và nhân dân. Qua đó, tình hình anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định, trên địa bàn không xảy ra các vụ việc phức tạp làm lộ, lọt bí mật nhà nước.

            Về kết quả thực hiện Chị thị số 08-CT/TU ngày 01/7/2012 về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép được huyện Pác Nặm nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện và đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong quản lý bảo vệ rừng, tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản trên địa bàn huyện đã giảm. Tuy nhiên trong năm qua trên địa bàn huyện đã để xảy ra vụ việc nghiêm trọng như vụ việc phát, phá rừng tại xã An Thắng. Cũng tại hội nghị huyện Pác Nặm đã tổ chức quán triệt triển khai một số Chỉ thi, Nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy Bắc Kạn./.

Tác giả:  Dương Hiểu ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In