Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Tập huấn Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019.

( Cập nhật lúc: 22/03/2019  )

            Trong các ngày từ 16 - 18/3, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Pác Nặm đã tổ chức hội nghị tập huấn điều tra tổng duyệt, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có vai trò hết sức quan trọng.

            Tham gia hội nghị tập huấn, các học viên là thành viên Ban chỉ đạo, điều tra viên các xã trên địa bàn huyện đã được truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cơ bản về vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên, công tác kiểm tra, giám sát những vấn đề chung trong công tác lập bảng kê, hướng dẫn lập bảng kê, mẫu phiếu điều tra, hướng dẫn cài đặt phần mềm CAPI và thực hiện điều tra thu thập thông tin trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để tiến hành điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

            Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ được thực hiện vào ngày 1/4/2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở, từ đó tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

            Thông qua hội nghị tập huấn nhằm hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập, tổng hợp kết quả Tổng điều tra dân số năm 2019; nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, chỉ đạo về tất cả các công đoạn của cuộc tổng điều tra dân số năm 2019 cho các cán bộ điều tra viên ở cơ sở, tổng kết các bài học kinh nghiệm quan trọng để triển khai áp dụng trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In