Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Tăng cường quản lý, kiểm soát người ra, vào địa bàn để phòng, chống dịch Covid-19

( Cập nhật lúc: 31/05/2021  )

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, ngăn chặn nguồn lây vào địa bàn tỉnh, huyện. Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã triển khai thực hiện ngay một số nội dung.

Văn bản số 611/UBND-VP V/v tăng cường quản lý, kiểm soát người ra, vào địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19

Cụ thể: Quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn nắm rõ và thực hiện nghiêm túc theo về tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3138/UBND-VXNV, yêu cầu: Công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng dịch tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác: Dừng việc di chuyển về tỉnh Bắc Kạn cho đến khi tình hình dịch bệnh tại các địa phương đó được kiểm soát và tỉnh có thông báo mới. Trường hợp thực sự cần thiết phải vào tỉnh Bắc Kạn, yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh Bắc Kạn.

Đối với người dân đang sinh sống tại tỉnh Bắc Kạn: Yêu cầu hạn chế đi tới các đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn) thuộc vùng có dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác. Trường hợp thực sự cần thiết phải đến các tỉnh, thành phố và các khu vực nêu trên thì khi quay trở về tỉnh Bắc Kạn yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh Bắc Kạn, đồng thời phải thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

Đối với người lái xe và người trên xe tham gia vận chuyển, giao nhận hàng hóa, nguyên vật liệu… cho các doanh nghiệp thuộc các địa bàn có dịch nêu trên: Yêu cầu bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh Bắc Kạn. Các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động giao, nhận hàng hóa phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xuất hiện dịch bệnh phát sinh từ hoạt động này.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế đã được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, triển khai. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc thực hiện và xử lý các vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch theo quy định.

Tăng cường củng cố hoạt động các tổ phòng, chống Covid – 19 trong cộng đồng để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp cần xác minh, truy vết, theo dõi hoặc cách ly y tế theo quy định; thực hiện theo dõi quản lý, giám sát chặt chẽ cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo quy định./.

Tác giả:  Thu Hường
Nguồn: 
Sign In