Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Tăng 7,19% mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân phục viên, xuất ngũ.

( Cập nhật lúc: 19/08/2019  )

            Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 106/2019/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Mức trợ cấp hàng tháng này sẽ được thực hiện từ ngày 01/7/2019.

            Theo Thông tư, đối tượng áp dụng gồm: Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 142/2008/QĐ-TTg.

            Mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng quy định trên sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:

            + Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.891.000 đồng/tháng;

            + Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.977.000 đồng/tháng;

            + Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.064.000 đồng/tháng;

            + Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.150.000 đồng/tháng;

            + Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.235.000 đồng/tháng.

            Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/9/2019. Mức trợ cấp hàng tháng hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/7/2019./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In