Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn phổ biến Luật tín ngưỡng tôn giáo tại xã Cổ Linh.

( Cập nhật lúc: 24/09/2018  )

          Ban tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức hội nghị phổ biến Luật tín ngưỡng tôn giáo và văn bản hướng dẫn thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo tại xã Cổ Linh huyện Pác Nặm .

Phổ biến Luật tín ngưỡng tôn giáo tại xã Cổ Linh.

         Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng các điểm nhóm theo đạo tin lành và một số hộ dân trên địa bàn xã. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng tôn giáo ngày 18/11/2016; Nghị định số 162/2017NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo; Một số văn bản của tỉnh liên quan đến công tác tôn giáo...

         Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền phổ biến những chủ chương, chính sách của Đảng, công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, từ đó giúp người dân hiểu rõ hơn trong việc thực hiện tốt các quy định, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, góp phần đẩy lùi hoạt động truyền đạo trái pháp luật của các thế lực thù địch, giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Tác giả:  Dương Hiểu ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In