Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Số lượng Đảng viên là người DTTS ở Pác Nặm tăng cao.

( Cập nhật lúc: 05/05/2017  )

      Từ đầu năm 2017 đến nay, Đảng bộ huyện Pác Nặm đã kết nạp mới được 51 đảng viên, trong đó đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 48 người, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

       Trong những năm qua công tác phát triển đảng viên là đồng bào DTTS đã được Đảng bộ các cấp ở huyện Pác Nặm đặc biệt trú trọng, xác định là nhiệm vụ then chốt, bởi đây chính là lực lượng nòng cốt trong công cuộc phát triển KTXH, là cầu nối tin cậy giữa Đảng bộ chính quyền các cấp với quần chúng nhân dân. Hiện toàn đảng bộ huyện Pác Nặm có 2.325 đảng viên trong đó số đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 2.220 người.

Đảng viên hướng dẫn người dân khoa học kỹ thuật.

       Để làm tốt công tác phát triển đảng nói chung và đảng viên vùng đồng bào DTTS nói riêng, huyện Pác Nặm đã tập trung chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng và mọi đảng viên phải ý thức rõ trách nhiệm trong việc tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là ở những thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn ít đảng viên. Cấp uỷ các cấp cần cụ thể hoá bằng kế hoạch, chương trình cụ thể và các giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương, đơn vị. Phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể nhân dân ở cơ sở để vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, qua đó lựa chọn những nhân tố mới, quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng ./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Đài TT-TH Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In