Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Sơ kết Công tác MTTQ 9 tháng đầu năm 2019.

( Cập nhật lúc: 24/10/2019  )

            Ngày 18/10, UBMTTQ Việt Nam huyện Pác Nặm đã tổ chức Hội nghị Ủy viên ủy ban MTTQ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024 để sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác Mặt trận trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác MTTQ 9 tháng đầu năm 2019.

            Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Pác Nặm đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ mới; tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động Quỹ “Vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các chương trình phối hợp, các hoạt động vận động nhân đạo, từ thiện, an sinh - xã hội được triển khai sâu rộng và được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện, nhất là công tác hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững và công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến tiếp tục được duy trì, thực hiện,… Đến nay MTTQ các cấp đã vận động thu được trên 6 triệu đồng vào Quỹ vì người nghèo; Hỗ trợ xây dựng được 03 nhà Đại đoàn kết; Tiếp nhận và trao tặng trên 600 xuất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; Cứu trợ cho các gia định bị thiên tai hỏa hạn số tiền gần 10 triệu đồng...

Vai trò của MTTQ và các thành viên được thể hiện rõ nét trong thời gian qua.

             Trong 03 tháng cuối năm 2019, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp huyện Pác Nặm sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả 05 chương trình trọng tâm năm 2019; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, phát động tháng cao điểm vì người nghèo, tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; rà soát lại các nhiệm vụ đã đề ra để tập trung chỉ đạo thực hiện; phối hợp Ban Dân vận cùng cấp xây dựng dự thảo văn kiện lĩnh vực phụ trách góp phần xây dựng văn kiện Đại hội Đảng cấp mình; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại các xã phấn đấu đạt nông thôn mới năm 2019...      

             Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo và lấy ý kiến đóng góp cho bản Chương trình hoạt động toàn khóa của UBMTTQ và Ban thường trực UBMTTQ huyện; Quy chế làm việc của UBMTTQ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 và bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2019-2024./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In