Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Phong trào "Thi đua Quyết thắng" ở huyện vùng cao Pác Nặm.

( Cập nhật lúc: 25/10/2018  )

                Pác Nặm là huyện vùng cao xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Bắc Kạn được tách ra từ huyện Ba Bể, được thành lập theo Nghị định số 56/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 của Chính phủ, cách trung tâm của tỉnh 96km về phía Bắc, có diện tích tự nhiên là 47.364 ha; dân số là trên 30.000 người với 7 dân tộc cùng sinh sống (Kinh, Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ, Hoa), toàn huyện có 10 xã và 118 thôn, trung tâm hành chính của huyện nằm ở thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố. Về địa giới, phía Bắc và phía Đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang, phía nam giáp huyện Ba Bể.

Pác Nặm vẫn còn là địa phương khó khăn nhất của tỉnh Bắc Kạn.

            Địa hình huyện Pác Nặm núi cao, có độ dốc lớn, đất nông nghiệp ít, nhỏ hẹp, chủ yếu là ruộng bậc thang. Khu vực thượng nguồn sông Năng hẹp, độ dốc bình quân 3%. Ngoài các mạch núi chạy theo hướng vòng cung Tây Bắc -  Đông Nam. Phía Bắc - Tây Bắc huyện Pác Nặm có những đỉnh núi cao nhất tỉnh Bắc Kạn như: đỉnh Phja Giạ tiếp giáp với Hà Giang và Tuyên Quang cao tới l.640m. Trên dãy Phja Bjooc nhiều đỉnh cao hơn 1.300m như  ngọn Phja Ieng (l.527m), Phja Bjooc (l.502m), ngọn Pú Bình (l.404m), Khau Tàng (l.359m). Trên địa bàn huyện có sông Bộc Bố chảy từ phía Tây Bắc hội lưu với sông Năng.

            Với những đặc điểm tình hình trên Ban Chỉ huy quân sự huyện Pác Nặm được thành lập theo Quyết định số 68/2003/QĐ-BQP ngày 07/07/2003 của Bộ Quốc phòng, với chức năng, nhiệm vụ chính là cơ quan tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng – quân sự địa phương. Tổ chức, biên chế gồm: 03 ban; Ban Tham mưu, Ban Chính trị, Ban Hậu cần- Kỹ thuật.

Doanh trại ban CHQS huyện được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang.

                Những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng đã góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị làm cho LLVT huyện thực sự là lực lượng chính trị trung thành, chỗ dựa vững chắc của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương. Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện đã thường xuyên quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khoá XI, XII), các nghị quyết của Quân uỷ Trung ương, Quân khu;  Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Quân sự tỉnh; Huyện uỷ, Đảng uỷ Quân sự huyện; nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Công tác giáo dục LLCT luôn được đơn vị quan tâm thực hiện tốt.

            Một số nét chính trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng như:

            Công tác giáo dục QP-AN có nhiều đổi mới sáng tạo, thường xuyên kiện toàn Hội đồng giáo dục QP-AN; thông báo quyết định triệu tập 04 đồng chí đối tượng 2, quyết định 67 đồng chí đối tượng 3 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng do trên tổ chức; mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho 1.791 đồng chí đối tượng 4 cấp huyện, kết quả đạt khá.

            Công tác huấn luyện, tập huấn. Hằng năm tham gia các lớp tập huấn do Quân khu, Bộ CHQS tỉnh tổ chức và Ban CHQS huyện tổ chức các lớp tập huấn  đảm bảo đúng thành phần, nội dung, thời gian theo kế hoạch, kết quả đều đạt khá trở lên. Tổ chức quán triệt và thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực; “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, tổ chức huấn luyện sát với thực tế của địa phương và thủ đoạn tác chiến của địch, huấn luyện lý thuyết đi đôi với thực hành, lấy thực hành làm chính, qua kiểm tra hằng năm Ban CHQS huyện đều đạt đơn vị huấn luyện giỏi, lực lượng DQTV, DBĐV đạt khá.

Huấn luyện cho lực lượng DQTV của huyện.

            Tham mưu cho Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2014, 2018 phần vận hành cơ chế và bắn chiến đấu đạt giỏi; hằng năm tham gia luyện tập Chỉ huy - Cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ tại Bộ CHQS tỉnh đều đạt khá trở lên.

            Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ: Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND và Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn, giao cho các đơn vị nhận quân hoàn thành 100% chỉ tiêu.

Hàng năm huyện luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân.

            Công tác xây dựng tổ chức Đảng: Tiếp tục đẩy mạnh năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các Chi bộ, Đảng bộ Quân sự và 02 chi bộ Quân sự xã; duy trì thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng lên. Cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, trình độ công tác chuyên môn khá, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

            Công tác cán bộ: Thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, nhận xét, sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ và đề nghị trên thăng quân hàm, nâng lương bảo đảm công khai, dân chủ và đúng hướng dẫn của trên.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ không ngừng được nâng cao.

            Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Luôn được quan tâm lãnh đạo chặt chẽ, nội bộ đoàn kết, thống nhất, phong cách lãnh đạo, chỉ huy luôn được đổi mới, trí tuệ tập thể được phát huy, mối quan hệ với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương thường xuyên giữ vững.

            Đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong LLVT huyện, hướng trọng tâm vào kỷ niệm các ngày lễ lớn; các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội, đơn vị, địa phương.

Sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

            Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” LLVT huyện đã phối hợp với các ban, ngành chức năng tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, giải quyết tồn đọng chính sách trong các cuộc kháng chiến, người có công, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo: trong đó đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và triển khai thực hiện đúng Quyết định số 142/2008, Quyết định số 62/2008, Quyết định số 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng thời, giúp cho cán bộ, chiến sỹ hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.  Những năm qua Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Pác Nặm đã thường xuyên xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể

Tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

            Thực hiện phong trào thi đua: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khu căn cứ hậu phương và các công trình trong khu vực phòng thủ của huyện. Phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị quản lý Tài chính tốt" đơn vị đã phát huy tính tích cực, chủ động, phát huy nội lực, huy động các nguồn lực, đảm bảo chi ngân sách đúng nguyên tắc, hiệu quả, chống  tham ô, lãng phí, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất của LLVT đem lại hiệu quả, thiết thực

            Nổi bật trong phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Tổ chức thực hiện và duy trì cơ cấu bữa ăn hợp lý theo đúng  Thông tư, hướng dẫn của trên. Công tác vệ sinh, phòng dịch được thực hiện có chất lượng nền nếp, quân số khỏe luôn đạt tỷ lệ trên 98,7%.

Hoạt động tăng gia sản xuất đảm bảo đầy đủ nhu cầu của CBCS.

            Phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp” tiếp tục được thực hiện tốt; đã tu sửa, củng cố doanh trại bảo đảm chính quy sáng, xanh, sạch đẹp.

            Trong những năm qua LLVT huyện đã tích cực hưởng ứng thực hiện các mục tiêu của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

            Phong trào Thi đua quyết thắng của LLVT huyện thực sự là đòn bẩy thúc đẩy các đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần phát triển KT-XH và củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương. Nhiều tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành tích chung, thực sự là những điển hình tiên tiến, những bông hoa đẹp đa sắc màu trong vườn hoa của LLVT huyện.

Nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp.

            Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua (từ 2013-2018), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn; thường xuyên, trực tiếp của huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp, hướng dẫn giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể của huyện; cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương trong huyện. Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT huyện. Từ đó, phong trào thi đua thực sự là động lực quan trọng cổ vũ, động viên, thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

LLVT huyện Pác Nặm luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

            Trong tình hình mới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Ban CHQS huyện tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị hướng trọng tâm thi đua vào việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ QP, QSĐP. Các nội dung, chỉ tiêu thi đua tập trung vào việc nâng cao chất lượng, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT.

            Qua thực tiễn kết quả của phong trào thi đua quyết thắng của LLVT huyệnđã thực sự trở thành động lực to lớn, khơi dậy niềm tự hào, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện, góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội và củng cố QP-AN ở địa phương. Những kết quả, kinh nghiệm 5 năm qua là cơ sở, điều kiện thuận lợi để phong trào TĐQT của LLVT huyện tiếp tục phát triển, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QP, QSĐP của huyện trong giai đoạn mới; hòa nhịp cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng huyện Pác Nặm vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về QP-AN, đẹp về nếp sống văn hóa..../.

Tác giả:  Vi Duy Tuyến ( Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In