Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Phát huy tốt vai trò giám sát của HĐND các cấp ở Pác Nặm.

( Cập nhật lúc: 28/09/2017  )

            Trong những năm trở lại đây, nền kinh tế xã hội của huyện vùng cao Pác Nặm đã có những bước phát triển ổn định và bền vững, nhiều chỉ tiêu luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Góp phần không nhỏ trong những kết quả đó, có sự đóng góp từ hoạt động giám sát của HĐND các cấp huyện Pác Nặm.

Giám sát tình hình phát triển kinh tế xã hội tại các xã trên địa bàn.

            Trong vai trò, nhiệm vụ của mình, ngoài việc quyết định các vấn đề quan trọng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm của huyện, hoạt động giám sát của HĐND huyện Pác Nặm trước, trong và sau các kỳ họp về thực hiện triển khai các chương trình, chính sách của Trung ương, của tỉnh và huyện tại các địa phương luôn được đánh giá là tốt và hiệu quả. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2017 đến nay, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện Pác Nặm đã thực hiện được 29 cuộc giám sát và khảo sát tại cơ sở với 9 nội dung; HĐND cấp xã tổ chức được 20 cuộc giám sát. Những cuộc giám sát, khảo sát cơ bản bao trùm trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có nhiều cuộc giám sát chuyên đề tập trung vào các vấn đề lớn, quan trọng đang được triển khai trên địa bàn huyện như: Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; kết quả thực hiện nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng học sinh vùng đặc biệt khó khăn; kết quả thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng trợ cấp xã hội; chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới...

Phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt việc giám sát tại huyện.

            Thông qua hoạt động giám sát của mình các đại biểu HĐND các cấp ở Pác Nặm đã có những quyết định sát thực và phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương trong từng giai đoạn cụ thể. Kịp thời nắm bắt, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của HĐND và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, đảm bảo tính chính xác cao. Điều đó đã thể hiện được trách nhiệm của người Đại biểu đại diện của Cử tri, tích cực tham gia đóng góp ý kiến thiết thực mang lại quyền lợi chính đáng cho nhân dân. Thường trực HĐND, các Ban HĐND các cấp của huyện Pác Nặm cũng chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát trên từng lĩnh vực và thực hiện tốt các hoạt động giám sát theo đúng Nghị quyết HĐND cùng cấp đề ra.

            Ông Quách Xuân Khoanh - Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện Pác Nặm cho biết: Để nâng cao được hoạt động giám sát của HĐND cấp xã thì ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức các cuộc họp, tổ chức hội nghị giao ban để quán triệt hướng dẫn cho các đồng chí thường trực HĐND xã, các ban HĐND xã bám nắm vào Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Luật giám sát của Quốc hội và HĐND để xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức giám sát. Quan tâm tới những nội dung giám sát thường xuyên, qua các báo cáo, các cuộc họp để nắm thêm những nội dung mà cử tri quan tâm.

Nội dung, chương trình giám sát đã phong phú, đa dạng hơn.

            Trong thời gian qua, công tác giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND các cấp ở Pác Nặm đã được triển khai với nhiều hình thức khác nhau như: Thành lập các Đoàn giám sát, qua chất vấn, tiếp xúc cử tri, ý kiến phản ánh từ các đơn vị, thông qua các Hội nghị, xem xét các báo cáo và tham gia các đợt giám sát của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh...Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện vẫn còn gặp không ít khó khăn vướng mắc, nhất là sự hạn chế trong trình độ, kỹ năng của một bộ phận đại biểu HĐND cấp xã.

            Về vấn đề này ông Quách Xuân Khoanh - Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện Pác Nặm chia sẻ: Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ thì đến hiện nay cơ bản là 10/10 xã đã tổ chức tốt công tác giám sát và khảo sát ở cấp xã. Tuy nhiên, do huyện cũng chưa bố trí được lớp tập huấn để nâng cao được kỹ năng giám sát cho các đại biểu HĐND nên một số đại biểu HĐND cấp xã cũng chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND, tổ đại biểu HĐND trong thực hiện giám sát.

            Mặc dù vậy, có thể thấy rằng HĐND các cấp ở huyện Pác Nặm đã từng bước nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, chỉ ra cho các cơ sở nhiều tồn tại, hạn chế. Qua đó để cơ sở kịp thời điều chỉnh, sửa chữa đảm bảo thực hiện hiệu quả hơn. Xứng đáng là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở cơ sở, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng hiện đại, văn minh./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Đài TT-TH Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In