Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm ứng dụng Chữ ký số trong Cải cách hành chính.

( Cập nhật lúc: 26/12/2019  )

            Thời gian qua, huyện Pác Nặm đã tích cực triển khai ứng dựng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, góp phần phục vụ công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Tập huấn, bồi dưỡng sử dụng Chữ ký số cho đội ngũ cán bộ. 

            Đến thời điểm này huyện Pác Nặm đã cấp được 105 tài khoản chứng thư số, trong đó có 60 tài khoản cá nhân và 45 tổ chức cho 10/10 xã, các phòng, ban trực thuộc UBND huyện và các đơn vị trường học trên địa bàn.

            Để thực hiện tốt việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, phục vụ cải cách hành chính hiệu quả, huyện Pác Nặm đã triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp mạng nội bộ của các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh triển khai sử dụng văn bản điện tử, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn sử dụng chữ ký số cho lãnh đạo, cán bộ công chức tại các cơ quan đơn vị, nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả chữ ký số. Hiện nay, đa số các văn bản trao đổi nội bộ các cơ quan và giữa các đơn vị trên địa bàn đều được ứng dụng chữ kỹ số thực hiện trên hệ thống thư điện tử của huyện./.         

Tác giả:  Dương Hiểu ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In