Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673, giai đoạn 2010-2019.

( Cập nhật lúc: 07/10/2019  )

            Ngày 01/10, Ban chỉ đạo Đề án 61 huyện Pác Nặm đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư và 9 năm triển khai thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2010 - 2019.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết.

            Qua 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về “Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020”. Trên địa bàn huyện Pác Nặm đã đạt được những kết quả nổi bật trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Những Chủ trương, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai kịp thời, sớm đi vào cuộc sống, có tác dụng tích cực góp phần củng cố, đổi mới, thúc đẩy vận động Hội và phong trào nông dân nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị tổng kết.

            Đối với Quyết định 673 của Thủ Tướng Chính phủ, từ năm 2010 đến nay huyện Pác Nặm đã tích cực vận động, cấp kinh phí hoạt động cho Quỹ hỗ trợ nông dân đạt gần 1,4 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, Hội đã triển khai thực hiện được 11 Dự án trồng trọt và chăn nuôi với hàng trăm lượt hội viên tham gia. Các Dự án đều đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ vay đã thoát nghèo bền vững vươn lên làm giàu, đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hội cũng đã phối hợp với Ngân hàng CSXH tín chấp cho gần 1.700 hộ vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tổng dư nợ trên 61,4 tỷ đồng. Phối hợp mở trên 220 lớp tập huấn chuyển giao KHKT, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Vận động Hội viên hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp trên 28.000 ngày công lao động để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM...

            Trong giai đoạn tiếp theo, huyện Pác Nặm sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả hơn nữa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nội dung về triển khai thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 đến cán bộ, đảng viên, hội viên và người dân. Chủ động hỗ trợ nông dân để nâng cao giá trị sản xuất, phát huy vai trò hội nông dân trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng gia cấp nông dân Việt Nam, góp phần hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế văn hóa xã hội, Quốc phòng an ninh tại địa phương.

Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

            Dịp này huyện Pác Nặm đã trao tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673, giai đoạn 2010-2019./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In