Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm tổ chức Kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

( Cập nhật lúc: 16/07/2019  )

           Ngày 12 tháng 7, Hội đồng nhân dân huyện Pác Nặm đã tổ chức kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự kỳ họp có đồng chí Vi Duy Tuyến - Quyền Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đình Điệp - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ huyện ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cùng 21 đại biểu HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2021.

          Tại kỳ họp này, HĐND huyện Pác Nặm đã thông qua một số nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương; Công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Báo cáo công tác phòng chống tội phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả 10 năm triển khai thực hiện các nguồn vốn thuộc các chương trình 30a, 135 giai đoạn 2009- 2018; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy…

Toàn cảnh kỳ họp.

            Qua các báo cáo tại kỳ họp cho thấy trong 6 tháng đầu năm huyện Pác Nặm có 22/44 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó lĩnh vực kinh tế đạt 8/18 chỉ tiêu; Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt 5/14 chỉ tiêu; Lĩnh vực quốc phòng an ninh đạt 9/12 chỉ tiêu; 13 chỉ tiêu đang thực hiện chưa đánh giá. Một số chỉ tiêu đạt cao so với kế hoạch như chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất; Tổng sản lượng lương thực có hạt; Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa; Tổng đàn đại gia xúc; Tỷ lệ giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo và triển khai tích cực.

           Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vấn còn một số tồn tại hạn chế như: tổng đàn vật nuôi, trâu bò, lợn và kế hoạch đưa 02 xã Bộc Bố và Giáo Hiệu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2019; Một số nguồn vốn chậm triển khai, chưa phát huy được hiệu quả trong sản xuất, chưa tạo ra thu nhập cho người dân; Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất còn nhiều bất cập; Việc liên kết tiêu thụ sản phẩm của huyện gặp nhiều khó khăn.

Thảo luận tại kỳ họp.

           Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, để đề ra những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2019; Ngoài ra các phòng ban liên quan và thường trực UBND huyện còn tiếp thu, giải trình thêm các ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua thảo luận trực tiếp tại kỳ họp.

Biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp.

          Kỳ họp đã thông qua 04 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết phân bổ nguồn kết dư ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương phân cấp huyện điều hành giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết về chương trình giám sát HĐND huyện năm 2020. Sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình đã đề ra./.

Tác giả:  Dương Hiểu ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In