Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm tập trung giải ngân nguồn vốn Chương trình 30a.

( Cập nhật lúc: 15/01/2019  )

            Năm 2018 huyện Pác Nặm được phân bổ gần 17,5 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình 30a, trong đó có gần 8,8 tỷ đồng dùng để khởi công mới, số còn lại là trả nợ những khối lượng đã ứng trước. Đến nay huyện đã giải ngân được trên 77% tổng vốn được giao.

Nguồn vốn chương trình 30a được triển khai kịp thời và hiệu quả cao.

            Đối với số vốn dành cho khởi công mới, huyện Pác Nặm đã sử dụng để thực hiện xây dựng 05 công trình đường giao thông nông thôn, 01 công trình trường học và 01 công trình kênh mương thủy lợi. Hiện các công trình đang được khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, nhằm đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra. Riêng số kinh phí dùng trả nợ ứng trước thì huyện đã tiến hành giải ngân đạt 100% kế hoạch.

            Do hiện nay các nguồn vốn XDCB được thực hiện theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nên các nguồn vốn được phép kéo dài tiến độ giải ngân cho đến hết năm tiếp theo. Chính vì vậy, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để huyện Pác Nặm có thời gian triển khai các nguồn vốn hiệu quả, thiết thực, đảm bảo chất lượng các công trình một cách tốt nhất, phục vụ nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng của địa phương./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In