Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng.

( Cập nhật lúc: 14/05/2018  )

            Ngày 14/5, Huyện Pác Nặm đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các đối tượng là Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trên địa bàn huyện, theo hướng dẫn số 12-HD/BTGTW ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2018 của Pác Nặm.

            Tham gia lớp bồi dưỡng có 101 Bí thư Chi bộ thôn bản, 27 Chi bộ trường học và 01 Chi bộ Trạm y tế xã. Trong thời gian 03 ngày của khóa học các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 06 nội dung chính, bao gồm: Tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của Chi ủy, Bí thư Chi bộ; Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Công tác Dân vận và công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Công tác Đảng của Cấp ủy, Bí thư Chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương, bảo đảm quyền tự do, dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội; Công tác Đảng của Chi ủy và Bí thư Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển Giáo dục đào tạo, xây dựng và phát triển văn hóa, con người, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở cơ sở; Phòng chống "Tự diễn biến" - "Tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

            Đây là đợt tập huấn hết sức quan trọng, giúp đội ngũ Bí thư Chi bộ, cấp ủy viên cơ sở ở Pác Nặm nâng cao trình độ nhận thức về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, nội dung cơ bản về phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng đảng của chi bộ, đảng bộ cơ sở...từ đó vận dụng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong giai đoạn hiện nay./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In