Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm tập huấn phổ biến Luật tín ngưỡng tôn giáo.

( Cập nhật lúc: 16/05/2018  )

            Huyện Pác Nặm vừa phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo cho gần 100 đại biểu là cán bộ, trưởng phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn toàn huyện.

Hội nghị tập huấn Luật tín ngướng tôn giáo năm 2018.

             Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản, của Luật tín ngưỡng tôn giáo ngày 18/11/2016; Nghị định số 162/2017NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng tôn giáo; Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo theo quy định mới...

             Thông qua lớp tập huấn, nhằm trang bị kiến thức cơ bản đối với cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trên địa bàn huyện nắm bắt về quan điểm chính sách của Đảng, công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, đồng thời tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, qua đó góp phần đấu tranh ngăn chặn, xóa bỏ âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch, giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Tác giả:  Dương Hiểu ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In