Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm tập huấn hướng dẫn quy trình điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

( Cập nhật lúc: 02/10/2018  )

           Ngày 27 tháng 9, huyện Pác Nặm đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

Tập huấn quy trình điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

         Tham dự hội nghị tập huấn có gần 160 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp huyện, lãnh đạo các xã, điều tra viên tại các thôn bản trên địa bàn huyện. Tại hội nghị các đại biểu đã được hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông tư số 17/2016 ngày 28/6/2016 của Bộ lao động - Thương binh xã hội; Hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn về quy trình điều tra, rà soát và cách thu thập thông tin theo các biểu mẫu điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

           Đây là hội nghị quan trọng nhằm giúp cho cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện nắm vững những kiến thức cơ bản về quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó tổ chức điều tra, xác định được chính xác danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn năm 2018, qua đó để làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo. Ngay sau hội nghị tập huấn, các xã sẽ tổ chức triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo sơ bộ trước ngày 05/11 và báo cáo kết quả chính thức trước ngày 05/12/2018./.

Tác giả:  Dương Hiểu ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In