Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

( Cập nhật lúc: 16/03/2020  )

            Huyện Pác Nặm vừa xét công nhận nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019 cho 58 cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được nâng lương trước thời hạn.

            Theo đó cấp xã có 06 người được đề nghị nâng lương trước thời hạn 6 tháng; Công chức cấp huyện có 04 người nâng lương trước thời hạn 6 tháng, 01 người trước thời hạn 09 tháng; Viên chức có tổng số 47 người, trong đó đề nghị nâng lương trước thời hạn 6 tháng là 29 người, 9 tháng 17 người, 12 tháng 01 người. Đây đều là những cán bộ, công chức, viên chức đã lập thành tích xuất sắc được cấp thẩm quyền quyết định công nhận trong thực hiện nhiệm vụ.

            Việc xét nâng lương trước thời hạn là việc làm hằng năm của huyện Pác Nặm, nhằm kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hăng hái thi đua lao động, làm việc, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của địa phương./.

Tác giả:  Thu Hường (Trung tâm VHTT&TT)
Nguồn: 
Sign In