Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm làm tốt công tác tiếp công dân.

( Cập nhật lúc: 15/07/2019  )

            Thời gian qua huyện Pác Nặm đã nỗ lực duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân trên địa bàn.

Công tác tiếp công dân được huyện thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

           Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện Pác Nặm đã tiếp 20 lượt người dân, tiếp nhận 27 đơn thư. Trong đó có 05 đơn thư thuộc thầm quyền giải quyết của UBND huyện, 06 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, 12 đơn thư thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và có 04 đơn thư nặc danh, không rõ địa chỉ. Tất cả các đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân đều đã được giải quyết đảm bảo thời gian và thẩm quyền theo đúng quy định, Đối với những đơn thư nặc danh, huyện đã chuyển cho cơ quan chức năng xem xét, xác minh, thẩm định thông tin.

            Huyện Pác Nặm cũng coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết đơn, thư. Tổ chức tốt việc đối thoại, tiếp công dân có khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, gắn liền với tăng cường trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan, đơn vị các cấp theo thẩm quyền..../.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In