Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm hỗ trợ gần 1,4 tỷ đồng theo Quyết định số 102.

( Cập nhật lúc: 14/12/2018  )

            Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện Pác Nặm đã có 2.910 lượt hộ nghèo với trên 14.600 nhân khẩu được hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg, tổng số tiền đã hỗ trợ là gần 1,4 tỷ đồng.

Nguồn vốn hỗ trợ giúp nhiều hộ nghèo có thêm điều kiện đầu tư vào sản xuất.

            Việc hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo theo Quyết định số 102 trên địa bàn huyện Pác Nặm được phân chia thành hai khu vực. Trong đó, khu vực II gồm 03 xã là Bộc Bố, Cao Tân và Giáo Hiệu có 756 hộ với trên 3.800 nhân khẩu được nhận mức hỗ trợ 80.000đ/ người/ năm. Khu vực III gồm 07 xã còn lại của huyện có trên 2.150 hộ với 10.890 nhân khẩu được nhận mức hỗ trợ 100.000đ/ người/ năm.

            Cùng với các chương trình, chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước, nguồn hỗt rợ theo Quyết định 102 đã giúp cho các hộ dân nghèo ở Pác Nặm có thêm nguồn vốn quan trọng và kịp thời để đầu tư vào việc mua sắm cây con giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, chăn nuôi, đảm bảo khung thời vụ, từ đó nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi, tạo việc làm ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In