Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm giải ngân nguồn vốn năm 2016 kéo dài đạt gần 92%.

( Cập nhật lúc: 05/01/2018  )

            Trong năm 2017 vừa qua huyện Pác Nặm được giao thực hiện gần 27,2 tỷ đồng nguồn vốn năm 2016 kéo dài sang. Tính đến hết ngày 31/1, huyện đã tiến hành giải ngân được gần 25 tỷ đồng, đạt 91,9% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn kéo dài ở Pác Nặm đạt cao.

            Cụ thể, nguồn vốn năm 2016 kéo dài sang năm 2017 của Pác Nặm gồm 07 nguồn vốn là: Vốn chương trình 30a, chương trình 135, chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, vốn Trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên, vốn  Trái phiếu Chính phủ năm 2016 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới do xã làm chủ đầu tư, Nguồn vốn Chính phủ Ai Len tài trợ và nguồn vốn Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện giai đoạn 2011 - 2020.

            Hầu hết các nguồn vốn huyện Pác Nặm đều đã giải ngân đạt trên 90% trở lên, trong đó vốn chương trình 30a và chương trình 135 là 02 nguồn được giao lớn nhất với số vốn ghi lần lượt là trên 8,9 và trên 9,2 tỷ đồng đều đã cơ bản giải ngân xong. Riêng nguồn vốn Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện giai đoạn 2011-2020  hiện nay không có nhu cầu kế hoạch vốn nên không tiến hành giải ngân./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VH-TT&TT Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In