Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm cơ bản hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

( Cập nhật lúc: 10/12/2018  )

            Với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương, nhìn chung các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Pác Nặm năm 2018 cơ bản đã được hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng được huyện Pác Nặm triển khai hiệu quả.

            Trong lĩnh vực kinh tế, huyện đã tập trung chỉ đạo sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi, đẩy mạnh công tác chuyển giao kỹ thuật cho người dân thông qua triển khai nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao như: Trồng gừng, nghệ, chuối tây, cây lê, cây thuốc lá và chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, chăn nuôi lợn đen địa phương; thực hiện Mô hình sử dụng giống lúa chất lượng, ứng dụng canh tác lúa cải tiến - SRI được 40ha, Mô hình cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa với quy mô 180ha…Toàn huyện trồng rừng được trên 389ha, đạt 105,3% kế hoạch. Các chương trình mục tiêu quốc gia được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt. UBND huyện đã chỉ đạo tổ tư vấn của huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, giúp đỡ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập hợp tác xã, qua đó đã thành lập được thêm 03 hợp tác xã. Công tác thu ngân sách địa phương đã vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng được hoàn thành vượt kế hoạch.

            Song song với đó, công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao tiếp tục được các cấp, ngành của huyện quan tâm thực hiện. Các chế độ chính sách được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định… Đáng chú ý là năm 2018, Pác Nặm đã giải quyết việc làm cho 939 lao động, đạt 233,7% kế hoạch; duy trì 10/10 xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, duy trì 10/10 xã phù hợp với trẻ em; toàn huyện đã giảm được 3,62% hộ nghèo; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến xã từng bước được chuẩn hóa, đến nay, tỷ lệ cơ quan nhà nước có cơ cấu công chức phù hợp đạt 100%, tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn 94%. Về an ninh - quốc phòng, trên địa bàn huyện, các hoạt động tôn giáo đều diễn ra đúng quy định. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện. Tình hình ANCT-TTATXH, an ninh nông thôn được giữ vững, ổn định.../.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In