Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm có 82 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

( Cập nhật lúc: 21/02/2020  )

            Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Pác Nặm, kết thúc năm 2019, qua bình xét, trên địa bàn huyện có 82/84 cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đạt danh hiệu chuẩn văn hóa. Có 02 cơ quan, đơn vị không đạt là UBND xã An Thắng và Tòa An nhân dân huyện do trong năm để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được triển khai hiệu quả.

            Để hoàn thành được mục tiêu có 95% trở lên số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đạt chuẩn văn hóa trong năm 2020 này, huyện Pác Nặm sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo những tiêu chí, tiêu chuẩn mà Thông tư 08/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quy định. Đồng thời có những cách làm hiệu quả như: Ban hành bộ tiêu chí hướng dẫn chấm điểm việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Ban hành công văn đôn đốc triển khai xây dựng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp....

            Việc đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã tạo ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, có chiều sâu, tác động lớn đến việc xây dựng đời sống văn hóa của người lao động. Là động lực để tiếp tục xây dựng môi trường công tác văn hóa, văn minh, giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thi đua lao động tốt, công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh, tạo sự lan tỏa trong thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In