Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm có 35/54 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 3.

( Cập nhật lúc: 05/03/2019  )

            Tính đến thời điểm này, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 3 nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Pác Nặm đã có 35/54 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

 Các mặt KT-XH đều có những bước chuyển biến tích cực so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

         Cụ thể, trong tổng số 04 lĩnh vực chính thì lĩnh vực kinh tế đạt 08/18 chỉ tiêu; Lĩnh vực Văn hóa - xã hội đạt 12/19 chỉ tiêu; Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh đạt 09/09 chỉ tiêu và lĩnh vực xây dựng hệ thống Chính trị đạt 06/08 chỉ tiêu. Ngoài ra huyện cũng đã có 12 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên, và hiện nay chỉ còn 07 chỉ tiêu đạt dưới 50% mục tiêu Nghị quyết, bao gồm: Chỉ tiêu trồng rừng, chỉ tiêu hộ nghèo, xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng trung tâm huyện lỵ thành Thị trấn, xã không có người nghiện ma túy và tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sach vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém.

100% chỉ tiêu lĩnh vực QP-AN đều đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết.

          Qua đánh giá của huyện Pác Nặm thì có 03 chỉ tiêu sẽ khó hoàn thành theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần 3 là Mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn dưới 10%; Mục tiêu phấn đấu năm 2020 đưa trung tâm huyện trở thành Thị trấn và mục tiêu trồng rừng.Đây đều là những mục tiêu gặp khó khăn do ảnh hưởng của các yếu tố khách quan, như: Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay xét theo chuẩn nghèo mới, xuất phát điểm của địa phương thấp, mật độ dân số đô thị ít và không còn diện tích đất để trồng rừng.

Đây là thành quả của sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống Chính trị.

        Mặc dù vậy, đây cũng đã là một nỗ lực rất lớn, ghi nhận sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng chung sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc huyện nhà. Bởi vì thời điểm đầu nhiệm kỳ Đại hội tất cả các chỉ tiêu đều nằm ở mức rất thấp, trong khi các nguồn lực đầu tư cho địa phương còn nhiều hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn đầu tư của Nhà nước..../.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In