Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm có 261 TTHC thuộc thẩm quyền UBND huyện được niêm yết công khai.

( Cập nhật lúc: 18/02/2020  )

            Theo thống kê, hiện nay huyện Pác Nặm có tất cả 261 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được niêm yết công khai, đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, tại các cơ quan đơn vị và đăng tải trên Cổng TTĐT huyện.

TTHC được niêm yết công khai tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu cần giải quyết.

            Ngoài cấp huyện thì tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các xã ở Pác Nặm cũng đều công bố, niêm yết công khai các TTHC, đảm bảo sự minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân khi tới thực hiện giao dịch. Hàng năm, huyện Pác Nặm đều tiến hành rà soát để đảm bảo việc niêm yết, công khai TTHC luôn được cập nhật khi có bất cứ thay đổi nào. Cán bộ, công chức của bộ phận phận một cửa cũng sẵn sàng hướng dẫn người dân nếu có thủ tục nào còn vướng mắc. Việc rà soát thủ tục hành chính cũng được giao cho các bộ phận chức năng, khi có văn bản mới thì sẽ họp rà soát thủ tục có liên quan rồi báo cáo UBND huyện. Sau khi thống nhất nội dung bãi bỏ sẽ tiến hành niêm yết thủ tục mới cho kịp thời, đúng quy định.          

            Bằng việc công khai, minh bạch các quy định TTHC, hệ thống các cấp chính quyền từ huyện đến xã sẽ tạo cơ sở để người dân thực hiện đúng, đủ quy trình và giám sát việc thực hiện đó có hiệu quả hay không. Điều này cũng giúp tăng tính tương tác giữa người dân và hệ thống chính quyền các cấp trong quá trình triển khai TTHC. Đồng thời cũng sẽ hạn chế sự nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng vặt. Đây cũng là giải pháp nhằm góp phần giảm phiền hà, tăng được tính giám sát của người dân với các cơ quan công quyền./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In