Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm chưa có xã nào hoàn thành bộ tiêu chí NTM theo Đề án Quyết định số 465/QĐ-TTg của Chính phủ.

( Cập nhật lúc: 06/03/2020  )

            Cho đến thời điểm này huyện Pác Nặm chưa có xã nào đạt kết quả theo Đề án xây dựng nông thôn mới các xã CT 229, xã còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và các xã khó khăn đạt từ 05 tiêu chí NTM trở xuống trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020.

 

Huyện Pác Nặm có 04 xã nằm trong Đề án theo Quyết định 465/QĐ-TTg.

            Cụ thể, huyện Pác Nặm có 04 xã nằm trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 465/QĐ-TTg, ngày 02/05/2018, bao gồm: Xã An Thắng, Cổ Linh, Xuân La và Nhạn Môn. Theo Đề án, kết thúc năm 2020 các xã trên phải đạt được từ 12 - 14 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đến nay cả 04 xã mới chỉ đạt từ 5 - 9 tiêu chí, và chắc chắn không thể hoàn thành được số tiêu chí đã quy định.

Pác Nặm phấn đấu năm 2020 có ít nhất 15 thôn đạt NTM theo Đề án.

            Bên cạnh đó, đến nay 100% số thôn ở huyện Pác Nặm cũng chưa có thôn nào đạt chuẩn nông thôn mới theo Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1385/QĐ-TTg, ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Bởi vì để hoàn thành theo Đề án thì các thôn phải đạt được một số chỉ tiêu quan trọng như: Có mô hình SXKD hiệu quả gắn với liên kết vùng nguyên liệu hoặc mô hình phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng, mô hình mỗi làng một sản phẩm; Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1,6 đến 1,8 lần so với năm 2015; Một số cơ sở hạ tầng thiết yếu đạt chuẩn theo quy định...Huyện Pác Nặm phấn đấu hết năm 2020 trên địa bàn sẽ có ít nhất 15 thôn đạt theo Đề án./.

Tác giả:  Nhật Huân (Trung tâm VHTT&TT)
Nguồn: 
Sign In