Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Nơi “Cầu nối ý Đảng – Lòng dân”.

( Cập nhật lúc: 19/09/2019  )

           Tinh gọn bộ máy là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Việc giải thể chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn và đưa đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ ở các thôn, tổ đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và phát triển đảng viên ở cơ sở. Sau gần 5 tháng triển khai thực hiện, đã có một số địa phương của huyện Pác Nặm thực hiện tốt chủ trương này.

Chất lượng các buổi sinh hoạt được nâng lên rõ rệt.

          Theo chủ trương trên, đồng chí Lý Thị Huyền – Phó Bí thư Đảng ủy xã Cao Tân và một đồng chí cán bộ xã về sinh hoạt ở chi bộ thôn Cốc Lải. Theo đồng chí Huyền thì khi giải thể chi bộ cơ quan, đảng viên được đưa về sinh hoạt tại chi bộ thôn cũng góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đảng viên và nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đối với xã Cao Tân, những năm trước đây, việc phát triển đảng viên cũng như tuyên truyền, vận động, tập hợp đảng viên tham gia các hoạt động chung gặp rất nhiều khó khăn. Từ khi thực hiện chủ trương đưa đảng viên là cán bộ xã về sinh hoạt tại cơ sở, chất lượng sinh hoạt đảng đã có nhiều chuyển biến rõ nét, công tác phát triển đảng cũng được quan tâm, lựa chọn những người trẻ có trình độ, giúp đỡ để rèn luyện, phấn đấu kết nạp Đảng.

          Với Chi bộ thôn Khâu Slôm, xã Giáo Hiệu cũng vậy, vào mỗi kỳ sinh hoạt, đảng viên chi bộ đều tích cực tham gia đầy đủ và sôi nổi đóng góp ý kiến. Hiện Chi bộ có 10 đảng viên gồm 7 đảng viên tại chỗ và 3 đảng viên là cán bộ xã về tham gia sinh hoạt. Với đặc thù địa bàn gần như tách biệt với khu vực trung tâm xã, đời sống nhân dân thôn Khâu Slôm với 58 hộ, 305 khẩu gặp nhiều khó khăn. Những ngày đầu mới thành lập các phong trào, hoạt động của Chi bộ chưa có nhiều nổi bật. Một phần do trình độ của đội ngũ đảng viên còn hạn chế, dẫn đến việc triển khai các chủ trương, Nghị quyết còn lúng túng. Một số nhiệm vụ của thôn về phát triển sản xuất chưa được phân công rõ vai trò, trách nhiệm cho các tổ chức đoàn thể, cá nhân. Với vai trò là cán bộ chuyên môn, lãnh đạo xã, tại các kỳ sinh hoạt chi bộ, các đồng chí đã gợi ý nhiều việc của thôn để đưa ra bàn bạc, cụ thể, như phân công, giao trách nhiệm cho từng đảng viên giúp đỡ hộ nghèo của thôn; tiếp tục thực hiện các tiêu chí nông thôn mới sát với thực tế địa phương như tiêu chí môi trường, đường giao thông nông thôn…

Cán bộ, Đảng viên có thêm điều kiện "gần dân - sát dân".

 

            Mỗi kỳ sinh hoạt đều đưa ra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và phương hướng nhiệm vụ tháng tới được rõ ràng hơn, việc thực hiện cũng quyết liệt hơn. Nhờ có sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể chi bộ trong công tác tuyên truyền, vận động, bà con trong thôn đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng thôn, xóm… Sự đổi thay ở Chi bộ Khâu slôm cũng chính là sự chuyển biến chung của nhiều chi bộ thôn bản trên toàn huyện Pác Nặm khi thực hiện chủ trương giải thể chi bộ cơ quan xã, đưa đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ ở các thôn, bản.

            Đảng bộ huyện Pác Nặm hiện có 10 Đảng bộ xã, với 143 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Thực hiện theo Kết luận 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, tỉnh ta ban hành Kết luận 127 ngày 27/12/2018 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Huyện Pác Nặm đã thực hiện xong việc giải thể chi bộ cơ quan xã và giới thiệu, phân công các đảng viên là cán bộ, công chức đang sinh hoạt tại các chi bộ cơ quan xã về sinh hoạt tại chi bộ nơi cư trú từ tháng 4/2019, đồng thời coi đây là một nhiệm vụ quan trọng. Đồng chí Vi Duy Tuyến – Q.Bí Thư Huyện ủy Pác Nặm cho biết: “Đội ngũ cán bộ, công chức xã khi về sinh hoạt đảng tại nơi cư trú không những phải phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, mà mỗi cán bộ, công chức phải luôn tự coi mình chính là “cầu nối” để rút ngắn khoảng cách giữa cán bộ với nhân dân, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH ở địa phương, đơn vị.

Phát huy được vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc giúp đỡ nhân dân.

              Có thể nói việc thực hiện chủ trương đưa cán bộ, lãnh đạo là đảng viên thuộc chi bộ cơ quan xã về sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở đã bước đầu phát huy được những kết quả tích cực, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên. Các đảng viên này đã và đang trở thành cầu nối “ ý đảng, lòng dân” ở cơ sở, trực tiếp phản ánh, thông tin kịp thời về tình hình địa phương đến đảng viên chi bộ cơ sở, vừa chịu sự giám sát, đánh giá của cơ sở, góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII./.

Tác giả:  Thu Hường ( Trung tâm VH TT&TT )
Nguồn: 
Sign In