Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Nỗ lực giảm nghèo ở huyện vùng cao Pác Nặm.

( Cập nhật lúc: 16/03/2020  )

            Những năm qua, huyện Pác Nặm đã tập trung nhiều nguồn lực để thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, nhất là tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo nhanh, bền vững. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm dần qua các năm.

Người nghèo ở Pác Nặm được tiếp cận kịp thời với các chế độ chính sách của Nhà nước.

            Xác định xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm, UBND huyện Pác Nặm đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Giảm nghèo cấp huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để giúp các xã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện. Trong đó, chú trọng các chương trình, dự án đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải thiện điều kiện sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Ban Chỉ đạo Giảm nghèo cấp xã phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các thôn bản, mỗi Chi bộ thôn, bản phân công đảng viên giúp hộ nghèo, hộ khó khăn trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

            Đồng chí Ma Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm cho biết: Trong 5 năm qua, huyện Pác Nặm đã được phân bổ hơn 400 tỷ đồng từ nguồn vốn các chương trình giảm nghèo, như: Chương trình 30a, chương trình 135, chương trình xây dựng nông thôn mới... Trong đó vốn đầu tư cơ sở hạ tầng hơn 260 tỷ đồng, số còn lại là vốn hỗ trợ phát triển sản xuất. Huyện đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn này để đầu tư xây dựng mới, sửa chữa và nâng cấp nhiều công trình giao thông, trường lớp học, trạm y tế, công trình thủy lợi và phát triển hệ thống thông tin truyền thông. Ðồng thời, triển khai hỗ trợ cây, con giống, máy móc nông cụ, xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người nghèo trên địa bàn.

Huyện Pác Nặm đang làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo bền vững.

            Từ khi áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, số hộ nghèo về thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trên địa bàn huyện Pác Nặm chiếm tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển y tế, giáo dục, nhà ở, truyền thông… đã cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Ðồng thời, chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản. Do đó, tỷ lệ hộ nghèo vì thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản trên địa bàn huyện giảm nhanh và bền vững.

            Từ năm 2015 đến nay, huyện Pác Nặm luôn hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đại hội Ðảng bộ huyện là giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3 - 5%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 50,84% cuối năm 2015 xuống còn 35,17% năm 2019. Giảm 860 hộ nghèo, bình quân mỗi năm giảm 3,13%. Có thể thấy, nhờ tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo nhanh, bền vững, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Pác Nặm đã giảm dần qua các năm. Phát huy truyền thống yêu nước, Đảng bộ và Nhân dân huyện Pác Nặm đang tiếp tục đoàn kết, chung sức, chung lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, khơi dậy tiềm năng thế mạnh, tranh thủ các nguồn lực xây dựng huyện nhà ngày càng đổi mới và phát triển./.

Tác giả:  Nhật Huân (Trung tâm VHTT&TT)
Nguồn: 
Sign In