Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Lấy ý kiến đóng góp Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng lần IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

( Cập nhật lúc: 07/10/2019  )

            Hiện nay Đảng bộ huyện Pác Nặm đang tập trung triển khai xin ý kiến đóng góp cho bản dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Pác Nặm đang khẩn trương chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho Đại hội Đảng các cấp.

             Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV dự kiến có tiêu đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ; giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng Pác Nặm cơ bản thoát khỏi huyện nghèo”. Báo cáo Chính trị ngoài phần mở đầu giới thiệu sơ lược về tình hình địa phương thì có hai phần chính, bao gồm: Phần thứ nhất - Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Phần thứ hai - Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

             Đảng bộ huyện Pác Nặm đang triển khai tới tất cả các Chi, Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể để xin ý kiến đóng góp, chính sửa. Đồng thời yêu cầu tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhằm xây dựng được một báo cáo Chính trị chất lượng, xúc tích, phản ánh trung thực, khách quan tình hình KTXH-QPAN trong nhiệm kỳ Đại hội vừa qua./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In