Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Pác Nặm lần thứ III, năm 2019.

( Cập nhật lúc: 10/06/2019  )

        Huyện Pác Nặm vừa ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện lần thứ III, năm 2019, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi tự hào trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện hăng hái tham gia phát triển kinh tế.

          Với chủ đề “Đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới từ năm 2014 đến nay. Khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.  Đại hội là ngày hội lớn của nhân dân các dân tộc trong huyện là dịp để biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu; là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trong huyện. Góp phần cổ vũ và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, lòng yêu tổ quốc, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, đề cao các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trong huyện.

Hoạt động của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

          Dự kiến Đại hội sẽ có 130 đại biểu chính thức và 30 đại biểu khách mời tham dự. Là người dân tộc thiểu số, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng. Người có nhiều công lao đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc; có mối quan hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong cộng đồng dân cư; có khả năng tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua việc làm, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo. Có thành tích nổi bật hoặc có đóng góp thiết thực về một hoặc một số lĩnh vực trong đời sống xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo kế hoạch Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 20/6/2019./.

Tác giả:  Thu Hường ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In