Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Huyện Pác Nặm tổ chức thành công cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018.

( Cập nhật lúc: 10/10/2018  )

            Trong 03 ngày ( từ ngày 03-05/10/2018 ) huyện Pác Nặm đã tổ chức thành công cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018, hoàn thành đúng thời gian, đạt được mục đích yêu cầu đề ra với kết quả đạt loại Giỏi.

Thực binh di dời người dân tới khu vực an toàn.

            Cuộc diễn tập KVPT huyện Pác Nặm năm 2018 mang mật danh PT-18 được chia thành 03 giai đoạn, bao gồm: Giai đoạn một -  Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Giai đoạn hai – Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng phủ; Giai đoạn ba – Thực hành tác chiến giữ vững khu vực phòng thủ. Khác với những lần diễn tập trước, trong cuộc diễn tập năm nay của huyện Pác Nặm có thêm hai nội dung thực binh mới là: Xử trí tình huống A2 - Phương án phòng, chống gây rối, biểu tình, bạo loạn và tổ chức lớp học thời chiến.

Thực binh di dời người dân tới khu vực an toàn.

            Nhờ quán triệt, triển khai nghiêm túc, triệt để Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch diễn tập của Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh nên các lực lượng tham gia cuộc diễn tập đều đảm bảo sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, vận dụng linh hoạt phương pháp công tác. Thực hiện đúng, đủ trình tự các bước cơ bản trong tổ chức thực hiện, phát huy hiệu quả chương trình đã được huấn luyện, quản lý tốt kỷ luật và tiến hành diễn tập theo đúng phương án đã được thông qua.

Thực binh cứu hộ, cứu sập, cứu nạn.

            Để chuẩn bị tốt cho cuộc diễn tập năm nay, huyện Pác Nặm đã tiến hành huy động tham gia lao động thời chiến được trên 11.300 lượt người với gần 23.000 ngày công lao động. Hoàn thành và đưa vào sử dụng 11 nhà bán âm và hầm trú ẩn, 23km đường hào giao thông, hào chiến đấu, 1,1km đường vào khu sơ tán cùng các hệ thống nhà bạt, công trình phục vụ sinh hoạt, huấn luyện, diễn tập của các lực lượng thực binh. Các cấp chính quyền huyện Pác Nặm đã làm tốt công tác tuyên truyền về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Thực binh Lớp học thời chiến.

           Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh: Qua cuộc diễn tập đã cho thấy được năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và vai trò, năng lực tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Đồng thời thông qua cuộc diễn tập KVPT huyện Pác Nặm năm 2018 đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân đối với việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc, quan điểm đường lối chiến tranh nhân dân. Tổ chức xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, làm cơ sở quan trọng để huyện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương thời gian tới đạt chất lượng và hiệu quả tốt hơn.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà động viên các lực lượng tham gia thực binh.

           Qua công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Pác Nặm đã được gắn với phong trào LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới. Khẳng định sự đoàn kết của cấp ủy, đảng, chính quyền và nhân dân là rất to lớn, trong đó lực lượng nòng cốt để thực hiện tốt các nhiệm vụ là lực lượng vũ trang địa phương. Và trên kết quả đã đạt được, huyện Pác Nặm sẽ tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ liên quan đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; nêu cao tinh thần cảnh giác chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In