Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Huyện Pác Nặm tổ chức hội thi Thuyết trình thực hiện nghị quyết của Đảng gắn với cải cách hành chính và sửa đổi lối làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

( Cập nhật lúc: 16/03/2017  )

            Trong 02 ngày 14 và 15 tháng 3, Đảng bộ huyện Pác Nặm đã tổ chức hội thi Thuyết trình thực hiện nghị quyết của Đảng gắn với cải cách hành chính và sửa đổi lối làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh năm 2017. Đây là cuộc thi có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang nỗ lực xây dựng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đây chính là điều kiện sống còn của toàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội thi Thuyết trình năm nay có sự tham gia của 15 đội thi.

            Tham dự cuộc thi thuyết trình thực hiện nghị quyết của Đảng gắn với cải cách hành chính và sửa đổi lối làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh năm nay có hơn 100 thí sinh đến từ 15 đội bao gồm 05 đội khối các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các chi bộ khối chính quyền, Đảng bộ khối lực lượng vũ trang, khối chi bộ thuộc các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn và 10 đội Đảng bộ các xã.

Các đội đều có sự chuẩn bị hết sức chu đáo cho hội thi.

            Chủ đề của hội thi năm nay tập trung vào việc thực hiện Chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về sửa đổi lối làm việc và cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay. Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, với 03 phần thi chính là: Thi thuyết trình; Thi kiến thức hiểu biết về các nội dung trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thi năng khiếu. Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc thi nên các đội thi đều có những sự chuẩn bị hết sức nghiêm túc và chu đáo, nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

Phần thi Thuyết trình của đội khối Chính quyền.

            Hội thi này là một hoạt động chính trị sâu rộng nhằm tạo sự thống nhất tư tưởng, hành động trong cán bộ đảng viên, đây là một trong những hình thức nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục tuyên truyền nghiên cứu học tập nâng cao nhận thức của mọi cán bộ đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng. Thông qua cuộc thi nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động về vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020.

Phần thi Năng khiếu của đội khối Huyện ủy.

            Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đổi mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thông qua cuộc thi để các chi, đảng bộ và người đứng đầu cấp ủy có điều kiện thể hiện khả năng, năng lực, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn của từng chi, đảng bộ, của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Đồng thời tạo điều kiện để các thí sinh giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền quán triệt nghị quyết của Đảng.

Trao giải cho các đội đạt thành tích cao tại hội thi.

            Sau gần 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, cuộc thi thuyết trình thực hiện nghị quyết của Đảng gắn với cải cách hành chính và sửa đổi lối làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh năm 2017 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Giải nhất cuộc thi đã thuộc về đội khối Huyện ủy, giải nhì thuộc về đội khối Chính quyền I và đội Đảng bộ xã Cao Tân. Đây cũng sẽ là tiền đề quan trong để huyện Pác Nặm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và cuộc vận động học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cũng như tổ chức cuộc thi trong những năm tiếp theo ./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Đài TT-TH Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In