Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Huyện Pác Nặm nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu những tháng cuối năm 2019.

( Cập nhật lúc: 25/10/2019  )

            Đến thời điểm hiện tại, huyện Pác Nặm vẫn còn 22/45 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 chưa đạt kế hoạch đề ra. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, Đảng bộ, chính quyền huyện Pác Nặm xác định tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

            9 tháng đầu năm 2019, toàn huyện đã có 23/45 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trên địa bàn huyện, an ninh lương thực tiếp tục được đảm bảo; lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục được duy trì phát triển; trồng rừng sau khai thác được trên 180ha, đạt 100,05% kế hoạch; huyện đã thành lập mới 03 hợp tác xã; các chế độ, chính sách hỗ trợ được thực hiện kịp thời; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tổ chức thực hiện tốt; huyện đã tạo việc làm mới cho 1010 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 2,1%; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ huyện đến xã từng bước được chuẩn hóa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

            Bên cạnh những kết quả đạt được, Pác Nặm vẫn còn 22 chỉ tiêu chưa hoàn thành, trong đó một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp, có nguy cơ không đạt theo kế hoạch giao như: Tổng đàn vật nuôi trâu, bò, lợn và kế hoạch đưa 02 xã Bộc Bố, Giáo Hiệu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2019 khó hoàn thành; kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thấp; việc cập nhật và giải quyết thủ tục hành chính trên phầm mềm một cửa và số hồ sơ phát sinh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 còn thấp, vẫn còn hồ sơ quá hạn trên phần mềm một cửa điện tử….

            Đồng chí Ma Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm cho biết: Hiện nay công tác CCHC của huyện vẫn còn những khó khăn nhất định, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Một số xã vẫn còn thiếu về cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đồng bộ, nguồn nhân lực chưa được đào tạo chính quy nên chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Chính vì vậy thời gian tới đây huyện sẽ có những giải pháp nhằm khắc phục hạn chế trên, trong đó sẽ ưu tiên các nguồn lực để mua sắm, trang cấp các trang thiết bị máy móc đảm bảo yêu cầu, đồng thời tiếp tục mở các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác CCHC ở cơ sở, nhằm đáp ứng yêu cầu tốt nhất trong công việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất..

Huyện sẽ tập trung mọi nguồn lực nhằm đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

            Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, từ nay đến cuối năm 2019, Đảng bộ huyện xác định: Tập trung phòng chống dịch tả lợn Châu phi, không để lây lan; chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc cây trồng vụ đông; làm tốt công tác phòng chống rét cho gia súc, gia cầm. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt các tiêu chí đã đăng ký trong năm 2019; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách và các xã trong xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo quyết liệt đưa 02 xã Bộc Bố, Giáo Hiệu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.         

            Đối với lĩnh vực văn hoá - xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học; tập trung chỉ đạo xây dựng Trường mầm non Giáo Hiệu đạt chuẩn Quốc gia năm 2019. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội và chi trả trợ cấp ưu đãi người có công, chính sách bảo trợ xã hội đúng quy định. Thực hiện tốt công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm; Làm tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 theo kế hoạch của tỉnh.

Tập trung làm tốt công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019.

            Tăng cường công tác thăm nắm tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Duy trì công tác trực, tiếp công dân; tăng cường công tác xử lý, giải quyết dứt điểm đơn thư từ cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính.         

            Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, cấp uỷ và chỉ đạo sơ kết, tổng kết và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Trung ương, tỉnh kịp thời; thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương và các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền…/.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In