Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Hội thảo phát huy dân chủ trong thực hiện “Chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì dân”, “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”.

( Cập nhật lúc: 05/01/2019  )

            Huyện Pác Nặm vừa tổ chức hội thảo phát huy dân chủ trong thực hiện “chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì dân”, “công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Dự hội thảo có đồng chí Phan Thị Na – Phó Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Đình Điệp – Phó Bí thư TT Huyện ủy.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội thảo.

          Việc xây dựng chính quyền thân thiện, công sở thân thiện thực chất chính là sự gắn kết các công việc như cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dân chủ, chấn chỉnh lề lối, tác phong, xây dựng đạo đức công vụ, giải quyết tốt việc khiếu nại, tố cáo, công tác đối thoại và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm là tổ chức, triển khai có hiệu quả chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, cơ quan nhà nước, tạo hình ảnh chính quyền thân thiện, gần gũi hơn...

            Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận đưa ra nhiều giải pháp để xây dựng thành công mô hình "Chính quyền thân thiện của dân, do dân, vì dân”, “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ", trong đó trọng tâm là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng nhằm giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ và có nhận thức đúng đắn về công tác dân vận của chính quyền, từng bước nâng cao và phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  thân thiện, gần gũi, vì nhân dân phục vụ, góp phần quan trọng trong xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân trên tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”./.

Tác giả:  Thu Hường ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In