Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Hội nghị quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận và Hướng dẫn của cấp trên.

( Cập nhật lúc: 29/11/2018  )

            Huyện ủy Pác Nặm vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận và hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện. Bí thư Huyện ủy Lê Văn Hội chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Huyện ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể, Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã trong huyện.

Đ/c Bí thư huyện ủy Lê Văn Hội phát biểu quán triệt, chỉ đạo tại hội nghị.

          Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai Kết luận 32 của Bộ chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới;  Hướng dẫn 484 của UBND tỉnh, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Hướng dẫn 05 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh;

           Hướng dẫn 05 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp; Nghị quyết 35 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị 20 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng. Bên cạnh đó hội nghị cũng triển khai Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.../.

Tác giả:  Minh Quyết ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In