Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận và Hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy.

( Cập nhật lúc: 19/11/2019  )

            Sáng ngày 18/11, Huyện Pác Nặm đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể và Bí thư, Chủ tịch các xã trên địa bàn huyện.

Đồng chí Dương Văn Tuyến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khai mạc hội nghị.

            Tại hội nghị các đại biểu đã được phổ biến các nội dung như: Kết quả Hội nghị lần thứ mười một BCH Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 54 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Kết luận số 55 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền.

              Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và "Nói không với tiêu cực" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Hướng dẫn số 07-HD/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộc Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.../.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In