Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Hoàn thành 74% kế hoạch phát triển đảng viên.

( Cập nhật lúc: 10/10/2019  )

          Trong 9 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ huyện Pác Nặm đã tiến hành kết nạp mới được 96 đảng viên, đạt 74% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Đảng viên đóng vai trò quan trọng trong phát triển KTXH-QPAN.

         Cũng trong thời gian này, Đảng bộ huyện đã tiến hành chuyển đảng chính thức cho 140 đồng chí, xóa tên đảng viên 02 trường hợp, chia tách được 02 chi bộ thôn sinh hoạt ghép thành 04 chi bộ sinh hoạt độc lập, sáp nhập 02 chi bộ. Ngoài ra, Đảng bộ huyện cũng đã chỉ đạo Đảng bộ các xã giải thể 10 chi bộ văn phòng xã theo tinh thần Kết luận số 38 ngày 31/11/2018 của Bộc Chính trị.

         Các đồng chí ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện cũng đã tham dự sinh hoạt với cấp ủy và chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở được 81 lượt. Thời gian tới, Đảng bộ huyện Pác Nặm tiếp tục coi công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng tại địa phương, đơn vị./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In